Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağız içine doğru konik olarak örülmüş sepet...

Livar,
Luvar,
Libari,
Rumca livar.
Yunanca Libari.
Latince libari.
Rumca: livari.
İngilizce: live box
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağız içine doğru konik olarak örülmüş sepet.
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet.
İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz.
Yakalanan balıkları canlı olarak saklamaya yarayan, ağzı mürekkep hokkası gibi içeri dönük, koni şeklinde sepet.

Gerektiğinde yakalamak üzere balık bulundurulan ve suyu yenilenen büyük kap, balık havuzu.
Balık yetiştirmek, balık yumurtası elde etmek için akarsu ağızları vb. yerlerde yapılan balık yatağı.
Balıkların canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, havuz ve tekne gibi balığın yaşam ortamıyla su alışverişini doğrudan sağlayan bölme, luvar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ