Adlar, isimler...

Esame,
Arapça: esami.
İngilizce: names.
Adlar, isimler.
Esami, esame.
Adlar, isimler,
İsimler, adlar.

Esame teriminin diğer anlamı;
Yeniçerilerin ana kütükte yazılı olan isim ve künyeleri.
Yeniçerilerin ana kütükte kayıtlı olan adları. 
Osmanlı Döneminde,  askerlerin ve bilhassa yeniçerilerin kaydı, ulüfe defteri.
Yeniçerilere, künyelerini ve hak ettikleri ulufeyi göstermek üzere verilen kağıt. Esame kağıdı da denir. 
Kapıkulu askerlerinin, ana kütükte kayıtlı olan adlarıdır. Kayıtlı olan bu askerlere üzerlerinde kimlikleri ve ulufe (Yeniçerilerin üç aydan üç aya aldıkları maaş) dereceleri yazılı bir kağıt verilirdi. 

Yeniçerilerin varlığı ya da yokluğu bu defterdedir. Varlık isimdi. Yokluk Ölüm. O da isimsizlik demektir. Bir kü­tüğe kaydolmakla başlardı yeniçerinin hayatı yani Esame denilen bu deftere işlenirdi. Sonra bir ismin iptali, üzerinde bir çizgi çizilmesi ile son bulurdu. 
Defter­den bir ismin silinmesi, ölüm, yokluk demekti. Bu yüzden, ölümü hak etmiş ve infazı ancak kendi subayına havale edilmiş bir yeniçeri, ölümünün gizlice dökülen bir kan su­retinde gelen sırrına teslim edilmeden önce, adı ocak defterinden silinirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ