Yeniçerilerin kayıtlı oldukları kütük defteri...

Esame,
Yeniçerilerin kayıtlı oldukları kütük defteri.
Yeniçerilerin ana kütükte kayıtlı olan adları.
Eskiden, Adlar, isimler

Esame; Yeniçerilerin ana kütükte kayıtlı olan adları. Yeniçerilerin varlığı ya da yokluğu bu defterdedir. Varlık isimdi. Yokluk Ölüm. O da isimsizlik demektir. Bir kü­tüğe kaydolmakla başlardı yeniçerinin hayatı yani Esame denilen bu deftere yazılırdı. Sonra bir ismin iptali, üzerine bir çizgi çekilmesi ile son bulurdu. Defter­den bir ismin silinmesi, ölüm, yokluk demekti. 
Bu yüzden, ölümü hak etmiş ve infazı ancak kendi subayına havale edilmiş bir yeniçeri, ölümünün gizlice dökülen bir kan su­retinde gelen sırrına teslim edilmeden önce, adı ocak defterinden silinirdi.

Ulufe; 
Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret.

Ases: Gece bekçisi
Yeniçeri ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ