Soyut kavramlarda belirti ...

Eser,
Arapça eser, (ﺍﺛﺮ)
Soyut kavramlarda belirti.
Bir şeyin varlığını gösteren belirti, alamet. 
Bir şeyin varlığına delalet eden tesir.
Bir davranış, fikir veya olayın doğurduğu sonuç, yarattığı tesir, geride bıraktığı iz.
İm, işaret, iz.
İz, işaret, im.
Nişan, alamet. 

Eser sözcüğünün diğer anlamları:
Sarfedilen bir emek, yapılan bir iş sonucunda meydana gelen, yetenek, gayret veya emek ürünü şey, yapıt.
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.
Evlerde kiremit altlarına konulan tahta.
Yapıt, Eser.
Vekte(eser).
Eblad(eser).
Yayın, kitap, yapıt.
Kitap, telif.
Rüzgar, sert esen rüzgar.
Soğuk.
Büyük demir çivi.
Arının iğnesi.
Sara,
Delilik.
Göbeğinde illeti olan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ