Gazneliler devletinin kurucusu olan komutan ...

Alp Tegin, 

Alp Tigin,
Alp Tekin.
Gazneliler;
(963 – 1186)
Gazneliler, Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan’ ın kuzeyi ve Horasan’da hüküm sürmüş olan Türk devletidir. Gazneliler adlarını başkent edindikleri, halen Afganistan sınırları içinde bulunan, Gazne şehrinden almıştı.  

Alp Tigin, Samanoğulları Ordusu’nda başarılı bir komutan olarak kısa sürede üne kavuştu. Horasan Valiliği’ ne kadar yükseldi. Samanoğulları Hükümdarı I. Abdülmelik’ ten sonra yerine geçen kardeşi Mansur ile anlaşmadı. Görevinden uzaklaştırılınca ayaklanıp önce Belh’ e, sonra da Afganistan’ a giderek Gazne’ deki yerel hanedana son verip, bağımsız bir devlet kurdu (963). Gazne’ yi de başkent yaptı. Başkentinden dolayı da bu devletin adına Gazneliler dendi. 
Alp Tigin’ in 966 yılında ölümü üzerine yerine oğlu Ebu İshak İbrahim geçti. 
Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (998-1030) dönemidir. 
Son Gazne Hükümdarı Tacüddevle Hüsrev Melik (1160-1186), Gurlular Hükümdarı Muizzettin’ e yenildi ve Gazneliler Devleti tarihe karıştı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ