Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır...

Merek,
Ermenice, mereg.
Halk ağzında Merek.
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır.
İçinde hayvan yeygisinin saklandığı yer.
Hayvan yiyeceklerinin saklandığı kulübe.
Otların konulduğu kulübe.
Otların yığıldığı yer, samanlık.

Ahır.
Ağıl,
Kiler.
Odunluk.
Samanlık.
Ot yığını.
Samanlık, otluk.
Saman.
Ot depolanan yer.
Otluk.
Küçük samanlık.
Hayvan yemlerinin konulduğu yapı. 
Ardiye ya da kiler gibi kullanıldığı da olur.
Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kargir veya kerpiçten yapılmış bina.
Derme çatma, dağınık, üst üste bir sürü yığılmış eşya barındıran, zevksiz, kötü görüntü sergileyen yerler için kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ