Eski dilde şartlar, koşullar...

Şerait,
Arapça: şerait,
İngilizce: conditions, stipulations.
Arapça, şerіta kelimesinden türetilmiştir.
Şartlar, koşullar.
Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri.
Koşullar, şartlar, içinde bulunulan koşullar.
Durum ve şartlar, içinde bulunulan durum ve o andaki koşullar.
Şartlar.
Koşullar.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. - Atatürk

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ