Öz varlık, kişilik...

Nefis,
Nefs.
Ego, nefis.
Kişilik,
Şahsiyet,
Öz varlık, kişilik.
Hamiyet. 
İngilizce: personality.
Fransızca: personnalite.
Almanca: Persönlichkeit, Personalitat
Arapça: nefs, nefis.
Bir kimsenin kendi öz varlığı, öz benliği, kişiliği.
Bedene ait yeme, içme vb. ihtiyaçların bütünü.
Bir şeyin içi, merkezi, kendisi.
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.
Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan.
İnsaniyet, insanlık, iyilik.
Kişinin özünü kuran, kişiyi kişi yapan şey.
Kişinin, işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin kendine özgü olan az çok durağan bütünlüğü.
Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği. 
Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad. 
Bir kimsenin kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu.
Bireyleri değişik kaynaklardan gelen, ayrıtsal yanlarıyla örnekçeler içinde kümeleyen kişisel özelliklerin bileşimi.
Bireyin tinsel ve ruhsal niteliklerinin, özelliklerinin toplamı.

Nefis sözcüğünün başka anlamları;
Pek hoş, çok güzel.
Çok güzel.
Bir kimsenin başka birisine gönderdiği meyve, çerez gibi armağan.
Bayramlarda ya da konuk yanına çıkarken giyilen yeni giysi.
Bayram, özel günler ya da konuk yanma çıkarken giyilen giysi.
Üfürmek, üflemek.
Can, kişi, kendi, öz varlık. 
Bir şeyin zatı olan, kendisi.
Ruh, hayat, asıl.
Göz.
Maya.
Yabanlık.
Gülme hususunda ifrata gitmek.
Çok fazla gülmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ