Ceket ve yelekte omuz genişliği...

Ispala,
Ceket ve yelekte omuz genişliği.
Eskiden kullanılan bir sözcük.
Ispala, sözcüğü ceket ve yelekte omuz genişliği anlamındadır. Uşak, Aksaray, Niğde ve Ankara yörelerimizde halk dilinde bu anlamda kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ