"Leyla ve Mecnun", "Su Kasidesi", "Rind ve Zahid" ve "Sıhhat ve Maraz" gibi eserler kaleme alan 16'ncı yüzyıl divan şairi...

Fuzuli,
Mehmed bin Süleyman,
(D. 1480/1494 - Ö. 1556, Kerbela), 
Azerbaycan Türkçesi, Arapça ve Farsça eser veren Osmanlı dönemi Türk divan şairi. Asıl adı Mehmed bin Süleyman' dır. Bağdat yakınlarında bulunan El-Hille' de doğdu. Oğuzlar' ın Bayat boyuna mensuptur. Irak' ta Kerkük bölgesinde yetişmiş bir değerdir. Azerbaycan' ın en önemli 16. yüzyıl divan şairidir.
Mehmed Fuzuli Alevi Müslümanların Yedi Ulu Ozanlarından birisidir.

Eserleri:
Leyla ve Mecnun, 
Su Kasidesi,
Rind ve Zahid
Sıhhat ve Maraz,
Hadikatü's Süada, 
Beng ü Bade (Şah İsmail'e yazdığı mesnevisi)
Muamma Risalesi.
Hadis-i Erbain Tercümesi, 
Sohbetül-Esmar, 
Mektuplar, 
Heft-cam (Sakiname), 
Enisül Kalb (Kaside)
Divan(Arapça, Farsça, Türkçe)
Hz. Ali Divanı
Kırk Hadis
Şikayetname kafiyeli nesir türündedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ