Kuşatılmış, sarılmış, etrafı çevrilmiş...

Mahsur, 
Arapça: mahsur.
Arapça etrafını çevirmek, kuşatmak anlamındaki hasr kelimesinden türetilmiştir.
Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
Kuşatılmış.
Sarılmış.
Etrafı çevrilmiş.
Muhasara altına alınmış. 
Hasrolunmuş. 
Hududlanmış.
Etrafı kuşatılmış, muhasara altına alınmış
Sınırlanmış, sınırları belli edilmiş.
Dışarı ile teması kesilerek muhasara altında kalmak.

Mahsur sözcüğünün eskiden başka anlamları:
Renksiz göz. 
Fersiz göz. 
Yorulmuş, uzun uzadıya bakmaktan donuklaşmış ve göremez olmuş göz.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ