Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse...

Zangoç,
Ermenice zangoç.
Ermenice; (jamgoç)
Zamgoc, Zamkoc.
Sacristan.
Kilise kayyumu,
Kilisede hizmet eden kimse.
Kilise memur.
Kilise hademesi.

Kilise ve içindekilerle ilgilenmekle görevli bir memurdur.
Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse.
Kilisenin hizmetlerini gören ve çan çalan kimse.
Kilisedeki işleri yapmak ve çanları çalmakla görevli kimse.

Zangoçluk; 
Zangoç olma durumu.
Zangoçun yaptığı iş.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ