Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği...

Aksan,
Şive,
Söyleyiş.
Tarz. 
Ağız. 
Üslub.
Konuşma tarzı,
Fransızca accent.
Latince accent.
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği.
Kelimeleri söyleyiş tarzı, şive.
Farsca, şіve (ﺷﻴﻮﻩ). 
Bir dilin bir bölge halkına, yabancı bir millete veya etnik gruba has söyleniş biçimi, konuşma tarzı, aksan.

Vurgu. 
Bazı seslilerin üzerine konan işaret.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ