Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma...

Etüt, 
Farsça etüd,
Fransızca: etude. 
Latince: etude.
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma.  
İnceleme, tetkik etmek.
Araştırma, inceleme.
Ön çalışma
Müzakere. 
Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı.  
Yatılı okullarda öğrencilerin, başlarında bulunan bir öğretmen veya yöneticinin kontrolü altında kendi kendilerine ders çalışmaları işi, mütalaa.
Öğrencilerin, bir öğretim görevlisinin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman, mütalaa, müzakere.
Bir konu üzerinde yapılan inceleme, araştırma, tetkik
Musikide didaktik maksatla bestelenmiş eser.
Deneme, geliştirme ve öğretme amacıyle bestelenen ve estetik bir değer taşıyan müzik parçası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ