Cisimlerin niteliği...

İzomeri, 
Fransızca isomerie, isomerique.
Tesavi-i terkibe müteallik, 
Cisimlerin niteliği.

Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan maddelerin başka başka özellikler göstermesi olayı.
Ağırlıkça aynı nispetlerde birleşmiş aynı elementlerden meydana geldikleri halde atomlarının birbirine bağlanış şekilleri farklı olduğundan ayrı özellikler gösteren maddelerin ortak adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ