Usanç...

Melal,
Usanç, 
Can sıkıntısı,
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal.
Arapça melal, (ﻣﻼﻝ).
Hüzün, keder.
Usanma, bıkma, usanç, melalet.
Bıkma, usanma, usanç, melal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ