Alamet ...

İm,
İz,
İntiba,
Simge, 
Sembol.
Remiz,
Emare, alem, araz.
Belirti, işaret, iz, nişan.
Alamet,
İşaret, belirti, nişan, emare, alem, araz.
Belirli bir şeyi, bir fikir ve inancı ifade etmek için kullanılan harf, bitki, hayvan veya seçilen herhangi bir işaret, remiz, sembol, simge.

Alamet;
Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.
Benzerlerine nispetle çok büyük ve iri olan, kocaman, cesim şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ