Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan...

Voyvoda,

Sırpça voyvoda, voivoda.
Slavca voyevoda.
Arapça voyvoda, (فويفود)
Ordu komutanı,
Sancak Beyi,
Reis, Subaşı,
Ağa,

Osmanlı Devleti’nde bazı yerlerin iltizamını toplamaya memur edilen görevli.
Osmanlı Devleti yönetimi altındaki Eflak ve Boğdan prenslerine verilen unvan.
Osmanlı İmparatorluğunda Eflak ve 
Buğdan(Boğdan) valilerine verilen ad.
Osmanlı devletinde Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan.
Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.
Osmanlıların Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san.
Kesime verilen bir yerin vergilerini toplamakla görevlendirilen kimse.
Vezirlerin, haslarının yıllık gelirini toplamak için gönderdikleri görevli.

Voyvoda;
Subaşı, reis, ağa gibi çeşitli manalara gelen bir tabirdir. Voyvodalık Osmanlılarda Miladi onyedinci asırda başlamıştır. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları uhdelerine tevcih olunan eyalet ve sancakların mülhak kazalarına halkın isteğiyle yerlilerin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederlerdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ