Ordu yapısını ve işleyişini esas alan ve askeri kuvvetlere yardımcı olmak amacıyla kurulan ve devlet tarafından desteklenen sivil yapı...

Paramiliter,
Fransızca paramilitaire.
İngilizce paramilitary.
Almanca militarahnlich.
Fransızca paramilitaire, yardımcı asker demektir.
Paramiliter, yardımcı asker demektir.
Ordu yapısını ve işleyişini esas alan ve askeri kuvvetlere yardımcı olmak amacıyla kurulan ve devlet tarafından desteklenen sivil yapı.
Bir yarı askeri ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapıdır.

Askeri disiplin ve düzenin çalışma hayatına uygulanması.
Askeri kuvvetlere yardımcı olan sivil örgütler.
Yarı askeri ya da paramiliter güç olarak kullanılan bu ifade işlev ve örgütlenme olarak askeri olan fakat düzensiz gönüllü kişilerden oluşan ve devlet tarafından desteklenen bir yapıyı ifade etmektedir.

Militer; Savaşla ilgili, askeri.
Paramilitaire yan asker, yardımcı asker, ordu dışı askeri güç demektir.
Paramiliter güç ya da paramiliter örgüt, gönüllü kişilerden oluşan silahlandırılmış bir grup anlamına gelmektedir. Tarih boyunca çeşitli şekillerde ortaya çıkan paramiliter örgütler, tarih dönemlerinde karşımıza çıkmaktadır. Daha çok devlet tarafından desteklenen bu askeri güç, görevleri yerine getirmek adına kurulmaktadır. Devletin kendi askeri gücünün yetişemediği durumlarda bu boşluğu doldurmak için yardımcı bir güç olarak görev almaktadır. Devlet sermayesi tarafından desteklenen bu örgüt ülkemizde de yer almaktadır. Ülkemizde geçici köy koruculuğu ya da yeni adıyla güvenlik koruculuğu, paramiliter bir kurumdur. Ayrıca paramiliter örgütler sadece devlet tarafından değil partiler tarafından da kurulmaktadır.

Dünya örneklerinden bazıları:
Rusya' nın paralı asker şirketi; 
Wagner
ABD' nin paralı asker ve özel güvenlik şirketi:Blackwater

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ