Eski dilde deneyen, sınayan, imtihan eden...

Mümtehin,
Arapça mümtehin (ﻣﻤﺘﺤﻦ). 
Arapça, mumtehin; denemek, sınamak anlamındaki imtihan kelimesinden türetilmiştir.
Deneyen, sınayan, imtihan eden.
Tecrübe eden, deneyen. 
İmtihan eden.
Sınav yapan, sınayan.
Mahn(mehn); imtihan etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ