Ölmüş bir kimse ile cinsi birleşme isteği sapıklığı...

Nekrofili,

Fransızca: necrophilie.
İngilizce: necrophilia.
Ölü sevicilik.
Ölü sevici olma durumu.
Ölü kadınla cinsel ilişkide bulunma.
Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık.

Ölmüş bir kimse ile cinsi birleşme isteği sapıklığı.
Cesetle cinsel ilişki kurarak veya seyrederek cinsel doyum alınan normal dışı davranış, ölü sevicilik.
Nekrofili, bir parafili çeşidi sayılmaktadır.

Yunan tarihçi Herodot' un kayıtlarında Kral Herode' nun ölü karısı Marianne' nin bedenini koruma altına almış ve cinsel münasebetine yedi yıl devam ettiği belirtilmiştir.

Nekropolis;
Antik döneme ait mezarlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ