Kavimle ilgili, budunsal, kavmi...

Etnik,
Budunsal,
Kavmi.
Halksal; ırka ilişkin.
Fransızca: ethnique,
İngilizce: ethnic.
Yunanca: ethnique.
Toplum bilimi,
Kavimle ilgili, budunsal, kavmi.
Bir kavim, bir ırkla ilgili olan.

Aynı ırk, dil veya kültürden olan, bir topluluğa ait, kavmi, ırki.
Soy olarak ortak atalara, milli, dini veya kültürel kökenlere sahip bir grup insanla ilgili veya bunlarla ilgili.
Hakla ilgili,

Etnik arındırma, temizlik:
İngilizce: ethnic cleansing.
Etnik temizlik terimi, bir etnik gruba mensup insanların zorla yerinden edilmesini amaçlayan değişik siyasal politikaları ifade eder. Genellikle, zorla göç ettirme, belirli bir nüfusun yerini değiştirme gibi uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Bu terim, etnosid ve jenosid ile yakından ilişkilidir.

Etnik müzik; Bir yöreye veya topluma özgü müzik, mahalli müzik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ