İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet...

Site,
Fransızca: cite.
İngilizce: site.
Latince: cite.
Eski dilde, Şehir. 
Kent, şehir.
Site devleti.
İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet. 
İlkçağ’da kendi yasaları ile yönetilen, üyelerinin kendi kendini yönettiği bir veya birkaç şehirden meydana gelen devlet.

Site' nin diğer anlamları;
Belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu.
Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi.  
Kentlerde, belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
Kişi veya kuruluşların genel ağda oluşturduğu değişik konulardaki bilgilendirici veya eğlendirici sayfalar.
Belli bir maksatla kurulmuş veya belli meslekteki kimseler için yapılmış binalar topluluğu.
Çeşitli kişi veya kuruluşların internette oluşturduğu farklı konulardaki bilgilendirici sayfalar.
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi. 

Bilgisayarda, bir kurum ya da kişiye ait internet kurulumu.
İnternette bir kişiye ya da kuruma ait hizmet adresi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ