Elle örülerek yapılan kalın halat ...

Kalçete,
İtalyanca: calcetta.
Elle örülerek yapılan kalın halat.
Elle örülerek yapılan yassı halat
Saç gibi örülerek yapılan ip.

İtalyanca: garzetta,
Özellikle denizcilikte çeşitli amaçlarla kullanılan, saç örgüsü usulüyle örülmüş yassı ip, halat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ