İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş...

Çaparız,
Paçarız.
Çapraz,
Karışık iş.
İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş.
Engel teşkil edecek kadar çapraşık, aksi, ters durum.

Çaparız kelimesinin diğer anlamı:
Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ