Denge, yüke bağlanan ipi bükerek sıkıştırmak için kullanılan sopa...

Olu,
Denge, yüke bağlanan ipi bükerek sıkıştırmak için kullanılan sopa.
Denk veya yük' e bağlanan ipi bükerek sıkıştırmak için kullanılan sopa.
Kilim dokuma tezgahında bulunan eğri ağaç parçası.
Urgancıların çarkın ipliklerini germek için kullandıkları ortası delikli ağaç ya da kemik.
Ekin ya da odun yüklü arabaya bağlanan ipleri germekte kullanılan ağaç parçası.

Diğer anlamları:
Çul, yem torbası yapmak için kullanılan keçi kılı yumağı. 
İpağacı adı verilen kilim tezgahında üst ağacı döndürmeye yarayan demir çubuk. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ