Eskiz...

Taslak, 
Draft.
Kroki, 
Müsvedde,
Eskiz.
Tertip, plan.
İngilizce: sketch, 
Fransızca: esquisse, 
Almanca: Entwurf
Bir yapıtın kesin biçimini almadan önceki durumu.
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma.
Henüz gereği gibi işlenmemiş, kaba, yakışıksız, kusurlu. 
Ayrıntıya inmeden kabaca gösteren çizenek ya da çizge.
Bir eserin ilk düşünülen kabataslak şekli.
Bir dekorun taslak biçiminde ön hazırlığı. 
İleride gerçekleştirilecek herhangi bir şey için yapılan önçalışma.

Taslak kelimesinin diğer anlamları:
Usta olmadığı halde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse.
Görünüşü düzgün olmayan, kaba saba (insan ya da eşya için).
Gelişigüzel yontulmuş ağaçtan yapılan hamur ya da çamaşır teknesi.
İri kesilmiş kavun, karpuz, vb. şeylerin dilimleri.
Haşin, hoyrat, ahmak.
Büyük, geniş (yüz için).
Dişlenmemiş törpü.
Övüngen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ