Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren olay...

Paralel,
İngilizce parallel,
Fransızca parallele,
Almanca parallel.
Koşut,
Muvazi.
Kesişmeyen,
Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi.
Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator' a paralel çemberlerden her biri.
Coğrafyada, diğer adı enlem olan ve dünyayı yatay olarak kestiği farz edilen 180 tane çizgi.
Aynı zaman içinde gelişen, aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.), paralel.
Aynı tarzda devam eden.

Bir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği.
Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.
Aralarındaki mesafe sabit kalacak şekilde yan yana uzayıp giden ve birbirini kesmeyen (çizgi veya düzlem), koşut, muvazi.
İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen iki veya daha çok doğru.
Bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ