Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan...

Aktar,
(Attar)
İngilizce: akhtar.
Arapça attar, aktar, (ﻋﻄّﺎﺭ).
Arapça, attar; güzel koku anlamındaki itr, kelimesinden türetilmiştir.
Baharat dükkanı.
Baharat, ev ilaç ve gereçleri, güzel kokular satan kimse ya da dükkan.

İğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün vb. satılan dükkan.
Doğu kültüründe tedavide kullanılan doğal materyalleri (bitkisel, hayvansal, mineral) veya bu materyallerden hazırlanan karışımları satan ve genel olarak bu bilgiyi atasından edinmiş kişi.

Anadolu’da iğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün vb. satan kimse ya da dükkan.
İğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün vb. satılan dükkan.
Baharat, ot, kök, ev ilaçları, iğne, iplik, tütün, kağıt gibi ufak tefek şeyler satan kimse, attar.
Bu cins ufak tefeğin satıldığı dükkan.
Güzel kokular taciri.
Ecza, ilaç satan adam.


Baharat Dükkanı

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ