Baharat dükkanı ...

Aktar,
(Attar),
Arapça, attar, aktar, (ﻋﻄّﺎﺭ)
Arapça, attar; güzel koku anlamındaki itr, kelimesinden türetilmiştir.
Baharat dükkanı.
Baharat, ev ilaç ve gereçleri satan kimse ya da dükkan.

Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan.
Anadolu’da iğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün vb. satan kimse ya da dükkan.
İğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün vb. satılan dükkan.
Baharat, ot, kök, ev ilaçları, iğne, iplik, tütün, kağıt gibi ufak tefek şeyler satan kimse, attar.
Bu cins ufak tefeğin satıldığı dükkan.
Güzel kokular taciri.
Ecza, ilaç satan adam.

Baharatlar, kokular ve de şifalı bitkiler adıyla anılan bitkilerin satıldığı dükkanlara ve bunların satıcılarına aktar denmektedir. Osmanlı zamanında Baharat Yolu ile Hindistan'dan ve diğer Doğu ülkelerinden gelen güzel koku ve baharatların satışıyla başlamış bu meslek. O dönemde ağırlıklı olarak İstanbul'da Mısır Çarşısı' nda yapılıyordu. Hatta çarşı adını içinde satılan malların Mısır' dan gelmesinden almıştır. Günümüzde, Mısır Çarşısı'nda az sayıda aktar kalmıştır.

Baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı Bitkileri hazırlayıp satan kişi. Aktarlar, eskiden eczanelerin bulunmadığı zamanlarda sadece güzel koku satmazlar, ilaç yapımında kullanılan hayvani ve nebati bitkileri de satarlardı. Aktarlar, ilaçları alıcının şikayetine göre bulundukları dükkanlarda kendileri hazırlardı. Bazan da alıcı yapacağı ilacın ham maddesini kendisi aktardan alır, ilacını yapardı. Aktarlar bugünkü modern eczacılığın çekirdeğini teşkil etmektedir. Bugün aktarların sattığı maddelerin çoğu halk hekimliğinde bulunmadığı gibi, eczacılıkta ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır.

Aktarlık babadan oğula geçen bir ocak mesleğidir. Günümüzde aktarlık, kökçülük veya baharatçılık ismiyle varlığını sürdürmektedir. Bunlar bazan dükkanlarında tütün, iğne, iplik, zarf vb. gibi küçük eşyalardan da satarak aktarlığı ve varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Attar kelimesinin diğer anlamları;
Arapça, kutr, kelimesinin çoğulu olup taraflar, bölgeler, kısımlar, köşe bucaklar anlamındadır.
Kuturlar. 
Çaplar. 
Dairenin merkezinden geçen doğru hatlar.
Her taraf.
Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ