Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri ...

Elti,
Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri.
İki kardeş zevcelerinin her birine nisbetle diğeri. 
Bir kadının kaynının zevcesi.
Elti, Kardeş eşlerinden her birinin ötekine göre adı.
Elti, Erkeğin iki karısının birbirine nisbetle aldıkları ad, ortak, kuma.

Evli çiftlere göre eşlerin erkek kardeşlerine, 
Kayınbirader ya da İni veya Kayınço denir.
Evli çiftlerden erkeğe göre eşinin kız kardeşlerine Baldız denir.
Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısımlarından birinin kocasına Enişte denir.
Bir kadının kocasının kız kardeşine Görümce denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ