Kayınbirader...

İni,
Kayınço,

Evli çiftlere göre eşlerin erkek kardeşleri.
Evli çiftlerden erkeğe göre eşinin kız kardeşlerine Baldız denir. 
Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısımlarından birinin kocasına Enişte denir.
Bir kadının kocasının kız kardeşine Görümce denir.
Elti, Kardeş eşlerinden her birinin ötekine göre adı.
Elti, Erkeğin iki karısının birbirine nisbetle aldıkları ad, ortak, kuma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ