Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 12 Eylül 1963'te imzalanan bir ortaklık antlaşması ...

Ankara,
Ankara Anlaşması,
İngilizce adı ile Ankara Agreement.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara' da imzalanan bir ortaklık ve barış antlaşmasıdır. 

5 Haziran 1926 tarihinde, Milletler Cemiyeti Konseyi’ nin Musul vilayetinin Irak’a bağlanmasına ilişkin kararı doğrultusunda Türkiye ile Irak arasındaki sınırın tayini amacıyla Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan antlaşmadır.

Mondros ateşkesi sırasında Musul Osmanlı devletine bağlı durumdadır. Ancak İngiltere Mondros mutarekesinin 7. Maddesinde belirtilmesine rağmen anlaşma imzalandıktan sonra Musul’u işgal etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Musul ve Kerkük’ ün Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu belirtti. İngiltere’ nin Musul’ u Türkiye’ ye bırakması gerektiğini talep etti. İngiltere ise bu sorunun Milletler Cemiyeti’ne götürülmesinin doğru olacağını beyan etti. Sorun, 1924 yılında İstanbul, Haliç Konferansında görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerde İngiltere hem Musul hem de Hakkari’yi istemiştir. Bu sebeple çözüm sağlanamamış ve olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Londra ve Ankara ile yapılan görüşmelerde ortak noktaya varıldı. 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara antlaşması imzalanmıştır. Irak 1932 yılında İngiltere’ den bağımsızlık kazanmasının ardından Türkiye ile Irak arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu ortaklık antlaşması, iki antlaşmadan oluşmaktadır. İlk antlaşma 12 Eylül 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ek antlaşma olan katma protokolüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ