Kır görünümlerini konu almış olan resim ...

Peyzaj,
Fransızca paysage.
İngilizce, landscape, paysage.
Manzara resimlerine denir.
Kır görünümlerini konu almış olan resim.
Bir yerin doğal görünüşü.
Manzara resmi, kır resmi.
Kır resmi.
Görünüm,
Açıkhava.
Manzara,

Peyzaj resmi, dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzaraları betimlemektedir. Peyzaj resminde gökyüzü vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır. Peyzaj 15.inci yüzyıl başlarında Avrupa resim sanatında daha çok dinsel konulu temalarla ortaya çıkmıştır. Peyzaj yerine Manzara, Görünüm, Açıkhava sözcükleri de kullanılmaktadır.

Peyzaj ilk bakışta çevremizde gördüğümüz doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur.
Peyzaj diğer bir tanımla bulunduğumuz yerde bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür.
Peyzaj insan ile doğa arasında ve bundan meydana gelen kültürel farklılıkların bir bütünü olarak ortaya çıkar.

Batı sanatında Rönesans’tan sonra gelişmiştir. İngiltere’de Gainsborough, Constable gibi peyzajcılar öncülük etmiş, Fransa'da Courbet'den sonra Manet, Monet, Piserro, Sisley, Gauguin, Van Gogh bu tarzı çok geliştirmişlerdir.

Ülkemizde Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza Efendi, Nazmi Ziya Güran öncülük etmişler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ