Yufka deri...

Sar,
Zar,
Yufka deri.
Zar, yufka deri.

Sar sözcüğünün başka anlmaları;
Sahillerde yetişen, kerestesi çürük bir çeşit çam. (Antalya yöresi)
Ağaçtan elde edilen odun (Eğridir köyleri ve Isparta, Kütahya yöreleri halk ağzında)
Sağır (Gaziantep yöresi).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ