Maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi ...

Rödovans, 
Rödevans,
Redevance,
İng. royalty.
Latince, Reditus, Gelir, irad.
İmtiyaz hakkı.
Sözcük anlamı olarak imtiyaz ücreti, telif hakkı gibi gayri maddi hakların değerinin genel tanımıdır. Yani mülkiyet haklarından ya da doğal kaynaklardan yararlanmak için ödenen tazminat, bedel, değer ya da ücreti ifade etmek için kullanılır. Yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda yüzde olarak ödenir.
Maden ocaklarının işletmesinin kiraya verilmesi.
Maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir.
Türk Hukukunda, Redevance' ın Türkçe karşılığı  aidat olarak açıklanmaktadır.

Yabancı dilde, redevance sözcüğünden Türkçeye geçmiş. İmtiyaz hakkı olarak nitelendirilebilir. Daha ziyade yeraltı kaynaklarının işletilmesi ve kar paylarının rödevans şeklinde ifade edilmesinden dolayı, bu tür sözleşmelere rödevans sözleşmesi, imtiyaz payına da rödevans ücreti denilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ