Şiilik...

Şia,
Şiilik,
Arapça, şia, (ﺷﻴﻌﻪ)
İslamiyette Hz. Ali'ye yandaş olan kimseler.
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, damadı Ali'nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia.
Hz. Ali’ye taraftar olanlara, halifeliği onun ve evlatlarının hakkı olarak görenlere verilen isim.
Yardımcılar anlamında, Alevilik, Şiilik. 
İfrat ve tefrit ve dünyevi sebebler yüzünden Ehl-i Sünnet ve Cemaat Mezhebinden ayrılan bir fırka. 
Bir şahsa taraftar olmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ