Bir olayın içinde gerçekleştiği yer ...

Orta,
Bir olayın içinde gerçekleştiği yer.
Fizik'te bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.
Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
Görünür, algılanır durum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ