Sadat ...

Seyyidler. 
Seyyid. 
Sadat,
Eski dilde, Seyitler, ulular.
Arapça, sadat, (ﺳﺎﺩﺍﺕ), seyyid’in çoğuludur.

Evliyanın büyüklerinden olan zatlar.
Büyük ve yüce kimseler, ileri gelenler, beyler, efendiler.
Hz. Muhammed’in torunu.
Hz. Muhammed’in soyundan olanlar.
Hz. Hüseyin’in soyundan gelen kimseler, seyyitler.
İleri gelenler, seyyitler.
Doğru, doğruluk, hak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ