Eski, Osmanlı İmparatorluğu Dahiliye Nazırlarından biri ...

Talat Paşa,

Mehmed Talat,
(D. 01 Eylül 1874 Edirne - 15 Mart 1921 Berlin, Almanya),
Osmanlı Sadrazamı, Devlet Adamı, Siyasetçi.
Eski, Osmanlı İmparatorluğu Dahiliye Nazırlarından biri (
1917-1918).
Edirne Askeri Rüştiyesi (Ortaokulu)
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucu lideri.
İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır.

1874 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini Vize'de, ortaokulu Edirne Askeri Rüştiyesi'nde tamamladı. Edirne Posta ve Telgraf İdaresinde katip olarak çalıştı. Jön Türk hareketine ilgi duydu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Edirne Şubesi'ne üye oldu. 1903 yılında Selanik Telgraf İdaresi başkatipliğine getirildi. II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında 1908 yılında İttihat ve Terakki'den Edirne Mebusu seçildi. 1909 yılında İngiltere'ye gitti. İttihat ve Terakki'nin en etkili yöneticisi oldu.

Balkan Savaşları (1912-1913) sırasında, bölgedeki karışıklıkları önlemek amacıyla Doğu Anadolu'daki Ermenileri topluca göç ettirdi. Bu uygulama nedeniyle Batı kamuoyunda soykırım yapmak ile suçlandı ve bir numaralı Ermeni düşmanı ilan edildi.

15 Mart 1921 tarihinde bir Ermeni tarafından Berlin'de öldürüldü ve Berlin'deki Türk Mezarlığına gömüldü. Kemikleri, 1943 yılında Nazi Almanyası tarafından İstanbul’a geri teslim edildi ve şeref payeleri ile gömüldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ