Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde, “Başkomutan yaversiz gidemez!” diyerek intihar teşebbüsünde bulunan yakın arkadaşı...

Salih Bozok,
D. 1881 Selanik - 25 Nisan 1941, İstanbul,
Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri.
Türk asker ve siyasetçi. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşı.
Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde, Başkomutan yaversiz gidemez! diyerek intihar teşebbüsünde bulunan yakın arkadaşı.
Salih Bozok, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Mustafa Kemal ile mahalle ve okul arkadaşlığı yaptı. Harp Okuluna beraber gitti ve  bitirirler.

Salih Bozok jandarma sınıfını seçer. Mustafa Kemal ise Akademiye devam ederek kurmay olur. Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Anadolu’ya geçmeden  önce, Suriye Cephesi’ndeyken Salih Efendi’yi başyaver olarak yanına getirtir. Atatürk’ün ölümüne kadar sürecek beraberlikleri de böyle başlar. Yüzbaşı Salih, Mustafa Kemal’in yanında, Heyeti Temsiliye’de görevli olarak Ankara’ya gider.

Mustafa Kemal Meclis Başkanı iken o da Meclis Başkanı başyaveri olur. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilince Yarbay Salih de Cumhurbaşkanlığı başyaveri olur. Salih Bey yarbay rütbesinde askerlikten emekli olduktan sonra da Mustafa Kemal’in yakınında kalır. Önce o zamanki adı Bozok olan Yozgat’tan milletvekili seçilir, milletvekilliği 1939 seçimlerine kadar her dönemde yenilenir.

Atatürk'ün ölümünden sonra milletvekilliğine devam etti. 25 Nisan 1941 tarihinde öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ