Divan edebiyatında kadınlarla ilişkileri anlatan, kadınları konu alan yapıtlara verilen ad...

Zenanname,
(Kadınlar Kitabı) 
Divan edebiyatında kadınlarla ilişkileri anlatan, kadınları konu alan yapıtlara verilen ad.
Enderunlu Fazıl tarafından yazılan mesnevi türündeki edebi eser. 
Mesnevide Anadolunun ve çeşitli milletlere mensup güzel kadınlar betimlenir. 
Osmanlı İmparatorluğu'nda toplatılan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Enderunlu Fazıl bu eserinde bazı milletlerden kadınların özellikleri ile hamam kavgaları gibi çeşitli konulara değinmiştir.

Kadınları milliyetlerine göre ayıran Enderunlu Fazıl, cinsel yaşamlarını da ele almıştır. Eser müstehcen minyatürler içerdiği ve bazı kesimleri rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edilmiş. Bu yönüyle Osmanlı’da toplatılıp yakılan ilk kitap özelliğindedir.

Enderunlu Fazıl, 1759-1810 yılları arasında yaşadı. Babası isyana karıştığı gerekçesiyle idam edilince Fazıl saraya, Enderun Mektebi’ne alındı. Enderun Mektebi’nde yetişmesinden dolayı Enderuni adıyla anılmaya başladı. Sivri dili ve keskin kalemi sebebiyle Rodos’a sürgün edilir. Enderunlu Fazıl, kadınlardan hoşlanmaz, hatta nefret eder. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ