Klasik Türk müziğinde bir usul ...

Remel,
Semai,
Ağır aksak,
Katakofti,

Klasik Türk müziğinde bileşik usuller ise;
Sofyan,
Türk Aksağı,
Yürük Semai,
Devrihindi.

Usul;
Türk Müziğinde makamdan sonra gelen en temel öğedir. Eşit sayıda muhtelif vuruşlardan meydana gelmiş kalıplara usul adı verilir.
Basit Usuller: Oluşumunda başka hiç bir usul olamayan usullerdir.
Birleşik Usuller: Birden fazla usulün birleşmesi ile oluşan usullerdir.

Türk müziği usulleri iki ana bölüme ayrılır:
Küçük usuller; 2 zamandan 15 zamana kadar olan usullerdir.
Büyük usuller; 16 zamandan başlayarak büyüyen usullerdir.
Bunlardan bazıları;
Aksak, Aksak Semai.
Curcuna,
Çenber, Çehar
Devr-i Hindi, Devr-i Turan, Düyek,
Evfer,
Fahte,
Havi, Hezeç,
Müsemmen (Katakofti)
Nim Sofyan, Nim Sakil,
Oynak,
Raks Aksağı, Raksan, Remel.
Semai, Sofyan
Türk Aksağı
Yürük Semai(Sengin Semai),
Zencir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ