Türk müziğinde oldukça kıvrak bir usul ...

Aksak,
Türk müziğinde oldukça kıvrak bir usul.
Türk müziğinde kıvrak bir usul.
Musikimizde dokuz zamanlı, altı vuruşlu, donanımdan sonra 9/8 şeklinde yazılıp gösterilen bir küçük usul.
Musikimizde kullanılan on zamanlı, altı vuruşlu, donanımdan sonra 10/8 şeklinde yazılıp gösterilen bir küçük usul (Aksak semai).
Bu usulle bestelenmiş eser.

Klasik Türk müziğinde bir usul.
Remel,
Semai,
Ağır aksak,
Katakofti,

Klasik Türk müziğinde bileşik usuller ise;
Sofyan, Türk Aksağı, Yürük Semai, Devrihindi.

Aksak sözcüğünün diğer anlamları;
Aksayan, hafifçe topallayan.
İyi gitmeyen, iyi işlemeyen.
Eski Türkçede, aḫsak.
Hafifçe topallayan, aksayan, topal.
İyi işlemeyen, iyi gitmeyen, düzensiz
Fransızca: Scazon
Eski Yunan ve Latin tartısında, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan bazı dizelere denir.
Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.
Mercimek ufağı (Malatya yöresi)
Koyunun tırnağı arasında meydana gelen ve çakı ile kesilerek yerine tuz basılan şişkinlik, çıban (Ağrı yöresinde).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ