Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce içine konulduğu oyuk gözlü tahta....

Binit,
(binüt)
Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce içine konulduğu oyuk gözlü tahta.
Ekmek olacak hamurların (bezelerin) konulduğu ağaçtan, gözlü bir araç.
Ekmek pazılarını fırına götürmek için kullanılan uzun tahta.
Ekmek hamuru taşınan düz tahta tablo.
Ekmek pazılarını fırına götürmek için kullanılan uzun tahta.
Fırınlarda içine ekmek hamuru konan bölmeli ağaç kasa.
Yöresel ağızlarda; Miniyet, minyet, münüyet, Pinavut, pinevet, pineyet, pinet  denebiliyor.

Binit kelimesinin diğer anlamları;
Binilecek taşıt veya hayvan
Binecek hayvan.
Binek atı (Afyon, Sivas, Ankara yöreleri)

Fırında kullanılan diğer malzeme isimleri;
Yedeklik, Fırına ekmekleri atmakta kullanılan tahta kürek.
Pisirgeç, Ekmeği fırına sürmede kullanılan tahta araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ