Orta Çağda Avrupa’da inanç ve bilgiyi kiliseyle birleştiren yönetim...

Skolastik,
Arapça, دراسي
Fr. scolastique.
İng. scholastic.
Alm. Scholastik, scholastisch
İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.

Orta Çağda Avrupa’da inanç ve bilgiyi kiliseyle birleştiren yönetim.
İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo'nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. 
Aristoteles'in yapıtlarından alınıp Hıristiyan kilisesi anlayışına göre değiştirilmiş olan ve Orta Çağ boyunca Batı üniversitelerinde okutulan biçimci ve gelenekçi felsefe.

Katolik kilisesinin bağnazlığından doğan, baskıcı, karanlık düşüncedir. Araştırma, incelme ve bilimsel faaliyetler yasaktır. Aristo felsefesi ve Hristiyan öğretilerden doğmuştur. Skolastik düşünce dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörürür. Başlıca temellendiricisi Aziz Thomas Aquinas' tır.

Ortaçağ boyunca Katolik kilisesinin egemenliği altında olan, bilime kapalı dine dayalı düşünce. Bu düşünce Rönesans hareketleri ve Hümanizmle sona erdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ