Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımı...

Momentum,

Momenta (çoğul),
SI birimi kg·m/s ya da eşdeğer olarak, N·s, 
Bir nesnenin kütlesi ve hızının çarpımıdır; (p = mv). 
Hız, hızlılık, hızlanma.

Devinirlik.
Devinim niceliği.
İvme, itme(impuls)
Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımı.
Klasik mekanikte momentum ya da devinirlik.
Hız gibi, momentum da vektörel bir niceliktir, yani büyüklüğünün yanı sıra bir yöne sahiptir.
 Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımı...Fizikte bir nesnenin sahip olduğu hareket miktarını ifade etmek için kullanılan momentum kelimesi aynı zamanda nesnenin yönünü de belirtmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ