Anadolu'nun güneybatı kesininin antik dönemlerdeki adı...Likya,
Lisiya,
Yunanca, Lykia,
Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon ve daha sonra da Roma İmparatorluğu’ nun bir eyaletidir. Likya, Işık Ülkesi anlamına gelmektedir.

Likyalıların, Hint-Avrupalı Luviler ile bağlantılı olduğu düşünülür. Likya, tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmuştur. Farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmışlardır. Bölge sonra Helenleşmiş ve Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi çeşitli halklar tarafından işgal edilerek kontrol edildi.

Karya (Karia),
Anadolu'nun güneybatı kesiminin antik dönemlerdeki adı.
Karya, Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. Bölgenin oluşumu Antik Yunan kavimlerinin Anadolu'nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalıların Anadolu'nun yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ