Vedanta diye bilinen kutsal Hindu metinlerini belirten Sanskritçe sözcük...

Upanişad,
Vedanta diye bilinen kutsal Hindu metinlerini belirten Sanskritçe sözcüktür. Upa; yanında, Sad; oturmak yani ustanın yanındaki anlamında kullanılır. Hint düşüncesinde felsefe ve din öğretisi, Vedaların sonu, vedantadır. Hinduizm' in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır. Şruti kategorisinde yer alırlar. 

Literal olarak yanıbaşına oturmak anlamına gelir. Geçmişte Hindu peygamberlerin (Rişi) öğrencilerine öğrettiği gizli bilgiler olup, Vedalar'ın sonu (Vedanta) olarak görülürler.

Muktika Upanişad, yalnızca 108 Upanişad'ın ismini listelemiş. Bu nedenle resmi upanişad sayısının 108 olduğudur. Bir Hindu efsanesine, inanışına göre Upanişad' ların toplam sayısı eskiden 1180 idi. Ama zamanla çoğu kayboldu ve elimizde ancak birkaç yüz Upanişad kaldı. En eski Upanişadlar Brihadaranyaka Upanişad ve Çandogya Upanişad'dır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ