Hindistan'da Hinduların kutladığı bir festival ...

Kumb Mela,

Kumb Mela Festivali,
(Devanagari)
Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. 
Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. 

Her 12 yılda bir onmilyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır.

Sanskritçede kumbha kulpsuz, ağzı dar, kavanoz ya da güğüm; mela da toplanma, festival ya da panayır anlamına geliyor. Kumbh Mela’yı güğüm festivali olarak çevirebiliriz. Kökeni Hindistan’da ilk nehir etkinliklerinin başladığı antik Vedik dönemine kadar gider. Kaynağı Hint mitolojisi, Puranalar’da, Maharabata ve Ramayana destanlarında anlatılır, Hintlilerin yaradılış mitlerinden kaynaklanır. Kumbh Mela festivalinin kutlandığı dört yer Allahabad (Prayag), Haridvar, Uccain, Nasik'tir. Kumbh Mela, üç yılda bir dört ayrı kentte, her birinde 12 yılda bir kutlanmak üzere gerçekleştirilir.

Hindistan'da Hinduların kutladığı Kumb Mela festivali yedi hafta (55 gün) sürmektedir. Bu son festival tarihi 2022, Haridware(Haridvar) şehrinde yapılacaktır. 120 milyon kişinin katılması bekleniyor. Hindular nehirde yıkanmanın insanı günahlarından arındırancağına inanıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ